Rosengården i Skals

Søndag den 21. juli 1908 var stationsbyen Skals i feststemning og flagene vaj­ede fra næsten alle huse i byen. Grunden til denne festivitas var, at Skals For­skønnelsesforening på denne dag indviede byens nye anlæg, det gennem mange år så kendte lystanlæg ”Rosengården” i Skals.

Rosengårdens skaber var den daværende praktiserende læge i Skals, Claus Christian Conrad Vogel. I flere år havde den energiske læge puslet med tanken om, at stationsbyen Skals burde have et anlæg, hvor byens borgere i deres fri­tid kunne nyde den friske luft, børnene lege i fred samt et sted, hvor byens og omegnens beboere kunne holde deres møder. Med dette for øje fik Vogel dan­net Skals Forskønnelsesforening, hvis første bestyrelse bestod af gartner A. Nielsen, vognmand M. K. Nielsen, gårdejer Vilh. Villumsen, købmand Raahe­de og med læge Vogel som formand.

Denne bestyrelse gik nu i gang med at tegne aktier med det formål at skaffe penge til køb af jord til anlæget og snart var der skabt mulighed for af murer­mester Laur Christiansen at købe et 2 tdr. land stort areal, der lå på østsiden af Viborg-Løgstør landevej.

Efter en plan, der var udarbejdet af gartner Nielsen og godkendt af statskonsu­lent Riegels Århus, blev anlæget tilplantet og tilsået og i sommeren 1908 stod Rosengaarden færdig. Det havde da kostet forskønnelsesforeningen i alt 5000 kr.

I mange år var Skals nu kendt for sine sommermøder i det smukke anlæg “Ro­sengården”, møder der samlede mange mennesker, som kom fra nær og fjern for at høre, hvad egnens politikere havde at fortælle om aktuelle emner og pro­blemer. Endvidere blev der afholdt gymnastikopvisning og folkedans, samt spillet dilletant i anlægget.

 

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse, herefter kan du trykke på pilen til højre.