Bestyrelse

Formand: Anders C. Højgaard (sygemeldt)

Næstformand: Arne Kjeldsen

Kasserer: Niels Ole Olesen

Arkivar: Jens Ove Munkholm

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jørgensen