Skals Lokal historiske arkiv.

Det lokalhistoriske arkiv i Skals er en forening med ca. 220 medlemmer. Foreningens indtægter er medlemskontingent samt tilskud fra Viborg Kommune.

Arkiver arbejder med registrering, behandling, arkivering af indleverede materiale, samt servicering af arkivets gæster.

Besvarelse af mail henvendelser varetages af bestyrelsen.

Har i historiske spørgsmål om personer, bygninger eller er i besiddelse af fotografier, dokumenter, malerier som i mener kan have interesse for Lokalhistorisk arkiv i Skals, bedes i kontakte os. Vi scanner gerne disse. Vi modtager også gamle protokoller fra foreninger, samt slægtsbøger fra private.

Bestyrelse.

Formand: Anders Højgaard

Næstformand: Arne Kjeldsen

Kasserer: Niels Ole Olesen

Arkivar: Jens Ove Munkholm

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jørgensen

Arkivets åbningstider.

Hver onsdag fra kl 14oo til 17oo Undtaget er dog hele Juli og mellem jul og nytår.

Kontoret, Tlf. nr.: 87768894

Uden for kontortid: 86694181/20199030

E-mail: skals.arkiv@gmail.com

Post adresse: Ejstrupvej 18c, 8832 Skals