Forside.

Lokalhistorisk Forening for Skals og Omegn afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. April 2023 kl. 19.oo

I Skals hallen

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Punkt 2. Bestyrelsen beretning.

Punkt 3. Regnskab.

Punkt 4. Kontingent.

Punkt 5. Valg:

A: Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg: Arne Kjeldsen, Niels Ole Olesen, Børge Jørgensen

B: Valg af 2 best. suppleanter for 1 år.

Nuværende supp. Bit Jensen,

Tove Bøgh.

C: Valg af Revisor for 2 år

På valg: Harry Sørensen

D: Valg af revisorsuppleant for 1 år

Nuværende supp. Ruth Jørgensen

Punkt 6. Indkomne forslag

Punkt 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og brød, øl ,vand og derefter fortæller Chefredaktør for Viborg Stifts Folkeblad Lars Norup.

Lokalhistorisk Forening for Skals og Omegn