Forside.

VIGTIGT Vi har fået nyt telefon nr. som er: 42 67 15 81

Orientering om flytning fra nuværende lokaler under Kildedalscentret.

Vi er godt i gang med at forberede flytning af arkivet, dvs. sortering, kassering, nedpakning og bortskaffe ubrugelig ting.

Vores kommende adresse blive Gl. Skolevej 1. hvor vi får arbejdslokaler og kontor. Vi får også to rum i kælderen under tidligere bankbygning som vi kan bruge til opbevaring af det vi bruger meget sjældent.

Vi skal være ude af vores nuværende lokaler d. 1-12-23

Og kan flytte ind i skolen d. 1-10-23 og i bankbygningen i uge 43

Tidsplanen for flytning er ændret.

På nuværende tidspunkt er det uklart hvornår den egentlige flytning kan ske!